Obchodní podmínky

Bránková Hana
Kyselovská 161 / 51

751 19 Vlkoš

email: hb4all@seznam.cz
tel: 604409616
IČO: 69732159

Kupující

je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Objednání zboží

- Telefonická objednávka
- Objednávka e-mailem
- Objednávka objednávacím formulářem

Cena a úhrada zboží

Všechny jsou vč. 21% DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Úhrada objednaného zboží je možná:
1, Platba dobírkou - POUZE PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Cena za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí řidiči České pošty.
2, Platba předem bankovním převodem
Prodávající zašle Kupujícímu na emailovou adresu údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího  zakázku zpracuje a odešle 
Poštovné dle platného ceníku České pošty.
Drobné věci, které je možné zaslat v obálce, zasíláme jako doporučený dopis.
 

Způsob přepravy

1, Balík  České Pošty.
2, Po dohodě je možné zboží vyzvednout osobně na adrese Prodávajícího

Dodací lhůta

Dodací lhůta zakázek - 4 - 5 týdnů

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit Zboží zpět Prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou cenu za zboží.
Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky:
-Kupující kontaktuje prodávajícího, uvede název zakoupeného zboží a své jméno a oznámí odstoupení od smlouvy.
-Jakmile budeme znát všechny tyto údaje, dohodneme s Vámi přesný postup vrácení zboží
-Ke zboží je třeba doložit doklad o koupi Zboží (pokladní doklad nebo faktura) . Zboží musí být čisté, nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování. 
-Tento nárok na vrácení Zboží bez udání důvodu zaniká, pokud bylo zboží vyrobeno dle přání Zákazníka ( potisk, výšivka , atd.)

Kupující hradí doručení na adresu Prodávajícího.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Záruční podmínky

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci. Na naše Zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí Zboží.

Reklamace zboží

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás a my se s Vámi dohodneme na dalším postupu.
Za situace, kdy je zboží zasíláno Prodávajícímu na reklamační opravu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
Náklady na zaslání zboží nese zákazník. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Dobírkou nebude přijato. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, resp. zašle zboží poštou zpět Kupujícímu.
Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě: používání zboží v nevhodných podmínkách. Reklamace dále nevzniká, pokud je zboží mechanicky poškozené spotřebitelem nebo by byla podána na součásti výrobku podléhající přirozenému opotřebení .Pokud byla Reklamace neoprávněná (viz předcházející bod), účtuje Prodávající Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady.

Barevné provedení předmětů zobrazených na Vašem počítači je závislé od technických parametrů a nastavení zobrazení monitoru. Barevný odstín se proto může lišit od skutečné barvy produktu.

Na případné reklamace barevného odstínu nelze brát zřetel.

 

Ochrana osobních dat

Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých osobních dat.
Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci nezbytných účetních operací, zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Zpět do obchodu